Digitale marketing bepaalt steeds vaker winst en verlies bij verkiezingen.

Bij DexVille kunnen we u met onze digitale expertise en juiste conversatie-/communicatie-aanpak succesvol naar de verkiezingen loodsen.
DIGITALE MARKETING BEPAALT STEEDS VAKER WINST EN VERLIES BIJ VERKIEZINGEN

Hilde Wuyts

Head of Dexville
INTEGRATIE VAN ON- EN OFFLINE MARKETING

2018 kondigt zich aan als het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. En verderop gloort al 26 mei 2019: federale, gewest-&gemeenschaps- en Europese verkiezingen. Meer dan ooit wordt digitale marketing ingezet. Facebook en Twitter zijn niet meer uit verkiezingscampagnes weg te denken. ‘Yes, we can’ online bezorgde Obama de eerste ‘digitale’ overwinning. Wie dus niet online communiceert, loopt een groot deel van zijn of haar potentiële kiezers mis.

Alle partijen integereren sociale media en ruimer, digitale communicatie, in hun communicatiestrategie. Het is ontzettend belangrijk voor politici dat ze verstandig met sociale media-kanalen omspringen; de manier waarop politici met sociale media omgaan beïnvloedt mee het stemgedrag van de kiezer. Natuurlijk tekenen alle partijen aanwezig op Twitter en Facebook, maar zowel lokaal als nationaal zijn het de boegbeelden, of de meest relevante en inventieve mandatarissen die op het grootste aantal volgers kunnen rekenen.

Politiek en sociale media, het is eigenlijk de ideale match. Helaas worden sociale media niet op een frequente en consistente manier ingezet. Iedereen ‘doet’ wel iets met sociale media, maar een éénduidige lijn, met een strategie daaronder is vaak niet terug te vinden. Toch is de efficiëntie van een doordachte sociale media-strategie, opgenomen in een geïntegreerde online en offline marketing mix, bewezen. Hét voorbeeld van zo’n scherp op elkaar afgestemde social media verkiezingscampagne was die van Barack Obama voor de presidentsverkiezingen van 2008, de eerste ‘social media president’ zeg maar. En de campagne van Donald Trump, of je nu van ’m houdt of ‘m vreselijk vindt, was eveneens ijzersterk. En Trump tweet door. Wat elke dag zijn positionering ondersteunt. Dus is het nut van tijdig beginnen met, en lang volhouden op sociale media overduidelijk.

Ondertussen hebben veel politici en partijen hun weg gevonden naar video. Via platformen zoals Facebook en YouTube worden filmpjes gedeeld binnen geïnteresseerde doelgroepen.

En de mogelijkheden blijven zich aandienen: via crowdspeaking platformen zoals Thunderclap of Headtalker bijvoorbeeld worden (verkiezings-)berichten in één klap verspreidt over Twitter en Facebook naar duizenden sympathisanten. Die op hun beurt verder de boodschap uitdragen. Een multiplicatoreffect.

Conversatie: vertrouwen en participatie

Cruciaal is het besef dat een persoonlijke benadering in hoge mate vertrouwen én participatie genereert. De echte kracht van sociale media en digitale marketing ligt namelijk niet in het aantal tweets op Twitter of het aantal posts op Facebook maar hoofdzakelijk in de betrokkenheid van de gebruiker bij het verspreiden van relevante content.

Sociale media zorgen ervoor dat politici in dialoog kunnen treden met hun doelgroep. Digitale marketing is namelijk het nec plus ultra voor intens tweerichtingsverkeer. Dus is het als mandataris of politicus enorm belangrijk dit goed te begrijpen én te benutten: zorg dat je niet in de woestijn staat te roepen maar een echte conversatie opstart. En dat vraagt tijd, lang voor de verkiezingen starten is dus de boodschap!

Zo zorgen politici en mandatarissen voor een gestaag opgebouwde vertrouwensband, die resulteert in betrokkenheid én…voorkeur! Luisteren naar hun zorgen, hen antwoord bieden; dat loont. De kiezer staat als het ware in de schijnwerpers, niet de politicus.

En politieke communicatie evolueert natuurlijk permanent. Waar nog niet zo lang geleden focusgesprekken (kwalitatief onderzoek) de insteek waren gaat het nu veel meer over het inzetten van online data. Politieke visie en ideeën, allemaal goed en wel, maar ‘the proof of the pudding is in the eating’: de bewijzen vinden we in harde data. Alles wordt dus meer en meer wetenschappelijk aangepakt, en op de persoonlijkheid van de verkiezingskandidaat toegepast.

U kent ze wel: de quotes van Coucke op Twitter, of de berichten van Donald Trump. Welkom in het soundbite-tijdperk. Krachtige, korte quotes doen het goed. En tientallen, honderden van deze ‘soundbites’ bouwen evengoed een profiel van een identiteit op. Honderd tweets van de dezelfde persoon geven je een eerste inzicht in de profilering en opinie van hem of haar.

Ogenschijnlijk tegenstrijdig staat daar tegenover dat er steeds meer vraag is naar uitgebreide en in-depth analyses. Whitepapers, statements, column in krant,… Concluderend kunnen we stellen dat er nauwelijks nog wat ‘in het midden’ is. Ofwel bombardeer je een massa mensen met een tweet van minder dan 280 tekens, ofwel kom je aandraven met uitvoerige en geargumenteerde analyses, gespekt met statistieken, cijfers en analyses. En het ideale is… beide!

Risico nemen verplicht

Uiteraard vraagt succesvol politiek bedrijven een sterk, herkenbaar beleid, maar wat ben je ermee als weinigen dat weten? Dus is een sterke boodschap heel belangrijk. En dat betekent in deze tijden van ‘social’ meer risico nemen. Op slechts één item focussen is uit den boze, want men – de kiezer dus – verwacht onmiddellijke meningen over verschillene items die hem aanbelangen. Dat verwachten ze dus ook van de politicus. Er was een tijd dat je eerst alles kon overdenken en verbeteren. Nu moet je anticiperen en voorbereid zijn. Reality TV als het ware.

Bovendien, een avondjournaal op TV bevat ongeveer evenveel tekens als de voorpagina van een krant. Dus reken er als lokaal of beginnend politicus niet op het TV-journaal te halen. De krant is een ander paar mouwen; die moet op bijna 30 pagina’s dagelijks gevuld worden. Dus mits de juiste insteek, een uiterst interessant topic of een opvallend evenement lukt een aanwezigheid in bijv. het lokale katern van de krant mogelijk wel. En regionale media (stads- of gemeentekranten, lokale nieuwswebsites, etc…) kijken zeker uit naar interessante content.

Interessant in deze problematiek is dat microtargeting steeds vaker wordt gebruikt, waarbij individuele kiezers die ontvankelijk zijn voor de boodschap van een partij worden benaderd. En posten de kandidaten intensief. Vaak gaat dit om reacties op maatschappelijke onderwerpen of andere kandidaten. De impliciete bedoeling is vaak ook dat journalistieke media het overnemen.

Toch blijft sociale media de enige plaats waar je zelf aan de stuurknuppel zit en waar je boodschap niet door de filters van de journalist moet..

Vergeet de jongeren (niet)!

Vergeet vooral de jongeren niet. Naar verwachting gaan 240.000 jongeren in oktober a.s. voor het eerst hun stem uitbrengen. Het is een misvatting te denken dat deze jongeren niet in (lokale) politiek geïnteresseerd zijn. Integendeel, jongeren zijn digitaal actief, hebben een open kijk op de wereld en dus ook op de lokale poliek.

Alleen beseffen jongeren niet altijd wat ‘politiek’ precies allemaal inhoudt. Toch hebben ze een groot aantal thema’s die ze volgens www.ambrassade.be naar voor schuiven als hen wordt gevraagd waar ze van wakker liggen: het taboe op je niet goed in je vel voelen, mobiliteit in al zijn facetten, meer groen en minder vervuiling. Andere studies geven dan weer onderwijs, participatie, zorgverlening, enz… aan als belangrijke onderwerpen. Open, authentiek en eerlijk met deze doelgroep converseren zorgt bij hen voor vertrouwen en geloofwaardigheid. En voor een mogelijk langdurige relatie.

DexVille. Digitale expertise die u sterker naar de verkiezingen leidt.

Bij DexVille kunnen we u met onze digitale expertise en juiste conversatie-/communicatie-aanpak succesvol naar de verkiezingen loodsen.

Onze strategische aanpak vertaald naar SEA, Facebook, Twitter, e-mail, digitale fanzines, etc…,vaak ook in combinatie met klassieke mediakanalen, staat garant voor een optimale impact en een gedefinieerd lokaal bereik.

9 maanden scheiden u nog van de verkiezingen (en vijf maanden tot de sperperiode). Dat lijkt nog heel veraf, maar in de wetenschap dat een geloofwaardige en intense communicatie tijd nodig heeft om ten volle door te sijpelen, begint u er beter vandaag nog aan dan morgen. En..op 26 mei 2019 staan alweer verkiezingen op het programma!

Contacteer DexVille

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en…